ساعات کاری آزمایشگاه پاستور:6:30 صبح الی 21:00 شب

portfolio image

جهت حفظ سلامتی خود و دیگران حتماً از ماسک استفاده کنید.