بخش هورمون شناسی

بخش های آزمایشگاه

بخش هورمون شناسی آزمایشگاه مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا می باشد. در این بخش کلیه تست های هورمونی با دقت بسیار بالاو در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می گردند.

مسئول بخش:

خانم نرجس هادی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

همکاران:

خانم پریسا نورایی(کارشناس ارشد بیوشیمی)

خانم سکینه صادقی( دانشجوی دکترا بیوشیمی)

خانم شادی منصوری(کارشناس ارشد بیوشیمی)

 

معرفی بخش

 

 

ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌ شناسی است که به بررسی انواع واکنش های ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد. سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده و در نهایت دقت می‌باشد که شامل اعضاء متنوع، با عملکردی متفاوت و مرتبط می باشند و در صورت کوچکترین تداخل و ناهماهنگی در انجام وظایف اعضاء آن امکان پیدایش اختلالات و ظهور عوارضی وخیم و بعضا غیر قابل برگشت وجود دارد. با استفاده از روش های ایمونولوژی می توان انواع هورمون ها، تومورمارکرها، آنتی بادی علیه عوامل عفونی و نیز آنتی بادی های عامل بیماری های خودایمنی را شناسایی کرد.