تخم اکسیور

portfolio image

امروز 1396/4/1 در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه تخم اکسیور در لام اسکاچ بیمار مشاهده گردید