مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش

ویژه مراجعین
portfolio image

 

در مواقعی که آزمایش توسط پزشک درخواست می گردد، اگر در داخل دفترچه بیمه نوشته شده است، عکس دار بودن دفترچه الزامی می باشد. به هیچ عنوان نسخه ای که در دفترچه فرد دیگری نوشته شده است برای دیگری پذیرش نمی گردد.

اگر مراجعه کننده خود درخواست آزمایش دارد، به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و عکس دار الزامی می باشد. خصوصاً در مورد آزمایش های زیر:

گروه خونی، تست بارداری، آزمایش هپاتیت B,C و HIV

در مورد در خواست آزمایشات پاتولوژی توجه فرمائید که نتایج آزمایش های احتمالی قبلی،MRI، سی تی اسکن و سایر مدارک پزشکی را همراه داشته باشید.

برای انجام آزمایش سلامت جنین، ارائه جواب آخرین سونوگرافی الزامی است.