چرا باید آزمایش خود را مجددا تکرار کنم؟

portfolio image

گاهی برای اطمینان از نتیجه به دست آمده ، ارزیابی یا درمان بیماری، در بعضی موارد نیاز به تکرار آزمایش می باشد.